لیست قیمت قطعات لاستیکی دستگاه شاتکریت

قیمت سرنازل لاستیکی شاتکریت
50 سانتی‌متری، 1/5 اینچی

قیمت سرنازل لاستیکی شاتکریت
50 سانتی‌متری، 2/5 اینچی

قیمت سرنازل لاستیکی شاتکریت
70 سانتی‌متری

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
246 بالا

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
246 پایین

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
260 بالا

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
260 پایین

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
262 بالا

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
262 پایین

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
263 بالا

قیمت صفحه لاستیکی شاتکریت
263 پایین

قیمت لاستیک زانویی خروجی
دستگاه شاتکریت

قیمت لاینر استوانه‌ای دستگاه
شاتکریت

قیمت واشر لاستیکی زیر صفحه
260 بالا

قیمت واشر لاستیکی زیر صفحه
260 پایین

*همه‌ی قیمت‌ها به روز می‌باشند.

برای سفارش و خرید قطعات شاتکریت، لطفاً با شماره تلفن 76263744-021 تماس حاصل فرمایید.